Thanh toán

Thông tin thanh toán

Sau khi quý khách lựa chọn mua hàng online hoặc mua hàng qua điện thoại quý khách  thanh toán chuyển khoản số tiền đơn hàng của mình vào những tài khoản như sau

 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

 

Số tài khoản : 1200209397606

Chủ tài khoản : Vương Ngọc Thạch

Chi nhánh: Sở giao dịch

 

 

Ngân Hàng VietcomBank – CN Hà Nội

Tên tài khoản : Vương Ngọc Thạch

Số Tài khoản : 0021002073752

 

 

Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam- CN Hà Nội

Tên tài khoản: Vương Ngọc Thạch

Số Tài khoản : 19023037485668

 

 

Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Thang Long, Hà Nội

Tên tài khoản : Vương Ngọc Thạch

Số Tài khoản : 0540111388002

 

 

Ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Sở Giao dịch

Tên tài khoản : Vương Ngọc Thạch

Số Tài khoản : 11001019902060

 

 

Ngân hàng Vietinbank – Chi Nhánh Hai Bà Trưng

Tên tài khoản : Vương Ngọc Thạch

Số Tài khoản : 101001940790

 

 

Ngân hàng BIDV  – Chi Nhánh Thanh Xuân

Tên tài khoản : Vương Ngọc Thạch

Số Tài khoản : 22210002166899

Chúng tôi sẽ giao hàng ngay sau khi tài khoản báo có.